Welkom op de website van Jij en je gezondheid

Jij en je gezondheid is een methode om de sociaal-medische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen. Met Jij en je gezondheid worden risicogedragingen en problemen op tijd gesignaleerd en kunnen jongeren passend begeleid en geholpen worden.

Periodiek vullen leerlingen klassikaal een digitale vragenlijst in over hun gezondheid. Na het invullen van de vragenlijst kan de leerling online zijn of haar gezondheidsprofiel inzien. Na het invullen van de vragenlijsten wordt de leerling al dan niet uitgenodigd voor een gezondheidsconsult bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige luistert, ondersteunt, informeert en adviseert de leerling bij problemen en vragen.

Soms is nader onderzoek nodig om te zorgen dat de juiste leerlingen bij de juiste zorg terecht komen. Dit nader onderzoek kan bestaan uit een extra vragenlijst of een klinisch interview. Indien nodig wordt de leerling besproken in het zorgadviesteam. De digitale zorgwijzers helpen bij het zoeken naar passende zorg.

We streven niet alleen naar gezonde leerlingen, maar ook naar een gezonde school. Elk schooljaar maakt de GGD een schoolgezondheidsprofiel van de gezondheidssituatie van de leerlingen op school. Op basis van dit profiel worden maatregelen in gang gezet om de gezondheid van leerlingen op school te bevorderen.

De belangrijkste documenten van Jij en je gezondheid zijn op deze website te vinden. Ook voor handige websites is een plek ingeruimd.

Vragen? Neem contact op!

Inloggen

Log hieronder in om toegang te krijgen tot Jij en je gezondheid.