Welkom op de website van Jij en je gezondheid

Jij en je gezondheid faciliteert de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de uitvoering van de basistaken in het preventief gezondheidsonderzoek in het Voortgezet onderwijs en het Middelbaar beroepsonderwijs. Jij en je gezondheid laat zien hoe het met de jongere gaat op school, thuis en in de vrije tijd. Met de jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen jongeren in gesprek over hun gezondheid en alles wat daarmee te maken heeft. We vinden het belangrijk dat jongeren op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus we wachten niet tot problemen escaleren, maar gaan op tijd met jongeren in gesprek. Om de eigen kracht te versterken, ofwel wat kunnen jongeren zelf doen? Om een steuntje in de rug te geven, ofwel welke informatie of ondersteuning is gewenst? En als het moet om door te verwijzen naar een passend preventieprogramma of specialistische zorg.

Als onderdeel van het gezondheidsonderzoek vullen leerlingen klassikaal een digitale vragenlijst in over hun gezondheid. Na het invullen van de vragenlijst kan de leerling direct online zijn of haar gezondheidsprofiel inzien met tips en adviezen waar de jongere zelf mee aan de slag kan. Op basis van de antwoorden wordt de leerling al dan niet uitgenodigd voor een gezondheidsconsult bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. De leerling kan in de vragenlijst ook zelf aangeven dat hij of zij een consult wenst. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige luistert, ondersteunt, informeert en adviseert de leerling bij problemen en vragen.

Soms is nader onderzoek nodig omdat er nog vragen zijn over de ernst of de aard van problemen en om te zorgen dat de juiste leerlingen bij de juiste zorg terecht komen. Dit nader onderzoek kan bestaan uit een extra vragenlijst of een klinisch interview. Indien nodig wordt de leerling besproken in het zorgadviesteam. De digitale zorgwijzers helpen bij het zoeken naar passende zorg.

We streven niet alleen naar gezonde leerlingen, maar ook naar een gezonde school. Elk schooljaar maakt de GGD een schoolgezondheidsprofiel van de gezondheidssituatie van de leerlingen op school. Op basis van dit profiel kan de school verantwoorde keuzes maken voor maatregelen om de gezondheid van leerlingen op school te bevorderen.

De belangrijkste documenten van Jij en je gezondheid zijn op deze website te vinden. Ook voor handige websites is een plek ingeruimd.

Vragen? Neem contact op!

Inloggen

Log hieronder in om toegang te krijgen tot Jij en je gezondheid.